hgf_znak.jpg(6 kb)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
Institut hornického inženýrství a bezpečnosti
ODDĚLENÍ ÚPRAVY NEROSTNÝCH SUROVIN

17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

 
VNITRNI FRAME PRO WELCOME  

ODDĚLENÍ ÚPRAVY NEROSTNÝCH SUROVIN
Vás vítá na své stránce

NOVE
VŠB-TU Homepage
O pracovišti
Personální obsazení
Studium
Věda a výzkum
Vybavení
Nabídka

 
Kontakt upravnictvi@vsb.cz