Libor Gajdošík
(Dr. Ing.)
english version


e-mail: libor.gajdosik@vsb.cz

Vzdělání :

Zaměstnání:

Výuka předmětů: elektronika, základy telekomunikací

Odborné zájmy: elektronika, teorie obvodů, zpracování signálů, senzory, \LaTeX

Přehled odborných aktivit:

Referáty ve sbornících konferencí

 1. Gajdošík L.: Digitální komprese a expanze signálu a možnosti využití, Celostátní konference Číslicové zpracování signálů, Starý Smokovec, listopad 1990, ISBN 80-232-0123-9
 2. Hutyra M., Gajdošík L.: Automatizovaný měřicí systém pro plynové senzory oxidového typu, Konference s mezinárodní účastí Senzory a senzorové systémy, Technická universita Košice, Prešov 1994, ISSN 1330-0390
 3. Gajdošík L.: Systém pro vyhodnocení údajů z polovodičových detektorů plynů a par pracujících v dynamickém tepelném režimu Konference s mezinárodní účastí ISC 95, VŠB, Ostrava, září 1995,
 4. Gajdošík L.: Basic radio band pass filters properties and design possibilities, Mezinárodní konference Radioelektronika 96, Brno, duben 1996
 5. Gajdošík L.: Error evaluation at DFT data processing, Konference s mezinárodní účastí PDS 96, VŠB, Ostrava, listopad 1996
 6. Gajdošík L.: Gas environment testing by tin dioxide sensor, Konference s mezinárodní účastí DDECS 97, Soláň, květen 1997
 7. Gajdošík L.: Sledování detekčních vlastností plynových senzorů s využitím A/D Převodníku, Konference A-Č a Č-A převodníky, typy a aplikace, Ostravská universita, Ostrava, červen 1997
 8. Gajdošík L.: Vytváření elektrotechnických schémat pro texty v \LaTeXu Konference Workshop CAD & CAE, Pardubice, říjen 1997, ISBN 80-902417-1-9, http://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/gajdosik/
 9. Gajdošík L., Hutyra M.: Tin dioxide gas sensors operated at dynamic regime, Mezinárodní konference PDS-98, Universita Slaska, Gliwice, únor 1998, ISBN 83908409-5-2
 10. Gajdošík L.: Aplikace číslicových obvodů,I. Seminář elektroniky a telekomunikační techniky, VŠB-Technická universita, Ostrava, listopad 1998, ISBN 80-7078-603-5
 11. Gajdošík L.: Tvorba jednoduchých technických obrázků pro texty v \LaTeXu Konference Workshop CAD & CAE, Praha, listopad 1998, ISBN 80-902417-2-7
 12. Gajdošík L., Fexa J., Jirák E.: Detection properties of a tin dioxide gas sensor under dynamic operating regime, 5 th Eupopean symposium on electrochemical engineering, The university of Exeter, Exeter, březen 1999, ISBN 0-85295-417-4
 13. Gajdošík L.: Organic vapour liquid detection in air by tin dioxide gas sensors, 50 th ISE meeting, Bicentenary of Alessandro Volta's, invention of the "electric pile" (1799-1999), The university of Pavia, Pavia, Italy, září 1999, CD ROM,
 14. Gajdošík L.: Výuka předmětu zaměřeného na vliv tolerancí obvodových prvků na funkci elektrického obvodu, STO-7 Seminář teorie obvodů,Vojenská akademie, Brno, září 1999, ISBN 80-214-1392-1
 15. Gajdošík L.: Přechodné děje v elektrických obvodech s harmonickým napájením II. seminář katedry elektroniky a telekomunikační techniky, VŠB-Technická universita Ostrava, listopad 1999,ISBN 80-7078-721-X
 16. Gajdošík L.,Hutyra M.: Improved detection properties of tin dioxide gas sensors at dynamic operating regime, Sborník vědeckých prací VŠB-Technické university Ostrava řada elektrotechnická 1/1999 ročník 5, ISBN 80-7078-740-6
 17. Gajdošík L. : The resistance measurement with operational amplifiers, Brno university of technology, Proceedings of EDS 01, september 2001, pp. 177-179, ISBN 80-214-1960-1
 18. Gajdošík L.: Výuka teorie citlivosti a vybaných partií výuky syntézy lineárních obvodů, STO-8 Seminář teorie obvodů,Vojenská akademie, Brno, září 2002, ISBN 80-214-2190-8
 19. Gajdošík L.: Discrete wavelet transform using for tin dioxide gas sensor data processing, Post deadline book of abstracts ISMOT 2003, VŠB Technická universita, Ostrava, srpen 2003, ISBN 80-248-0355-0
 20. Gajdošík L.: Use of discrete wavelet transformation for tin dioxide gas sensor data processing, Proceedings of SPIE - The International Society for optical Engineering, vol. 5445, 2004, pp. 340-343, Bellingham, ISBN 0-8194-5368-4
 21. Gajdošík L.: Využití obecného impedančního konvertoru ve studentských laboratorních úlohách, STO-9 Seminář teorie obvodů,Vojenská akademie, Brno, září 2005, ISBN 80-7231-011-9
 22. Gajdošík L.: Realizace základních pasivních filtrů v laboratorních úlohách, STO-9 Seminář teorie obvodů,Vojenská akademie, Brno, září 2005, ISBN 80-7231-011-9
 23. Gajdošík L.: Discrimination of organic solvents by tin dioxide gas sensors, , pp. 30, SGS06, Ustroň, září 2006
 24. Gajdošík L.: Universal filter with transconductance amplifier, proceedings EDS06, pp. 11-13, září 2006, Brno, ISBN 80-214-3246-2
 25. Gajdošík L.: Generátor trojúhelníkového průběhu s operačním transkonduktančním zesilovačem , STO-10 Seminář teorie obvodů,Vojenská akademie, Brno, září 2008, ISBN 978-80-7231-554-3

Skripta

 1. Gajdošík L.: Elektronické součástky - cvičení II - řešené příklady, VUT Brno prosinec 2000, ISBN 80-214-1726-9
 2. Gajdošík L.: Počítačová identifikace obvodů, text + animace na CD ROM pro E-learning, VŠB TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1483-4

Knihy

 1. Gajdošík L.: Tin dioxide gas sensors, in: Encyclopedia of sensors, vol.10, pp. 361-375, ed. Grimes C.A., Dickey E.C., Pishko M.V., American Scientific Publishers, 2006, ISBN 1-58883-056-X
 2. Gajdošík L.: Metody analýzy lineárních obvodů I., BEN Technická literatura, Praha, 2011, ISBN 978-80-7300-428-6
 3. Gajdošík L.: Metody analýzy lineárních obvodů II., BEN Technická literatura, Praha, 2011, ISBN 978-80-7300-429-3
 4. Gajdošík L.: Návrh analogových filtrů, BEN Technická literatura, Praha, 2013, ISBN 978-80-7300-468-2

Vyžádané posudky

 1. Gajdošík L.: Posouzení mincovního telefonního automatu MPM, pro TÚS Praha, 1986
 2. Gajdošík L., Stýskala V.: Zpráva o prověření činnosti vyhledávacího zařízení pro Důl ČSM s.p. Stonava, 1991
 3. Gajdošík L., Stýskala V.: Technická rešerše a návrh koncepce vývojového řešení vyhledávacího systému pro VVUÚ a.s. Ostrava Radvanice, 1992
 4. Gajdošík L., Posouzení předmětu PV: Měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou, pro VŠB TU Ostrava, 2012
 5. Gajdošík L., Posouzení předmětu PV: Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazní metodou pomocí elektro-chemických metod, pro VŠB TU Ostrava, 2012

Články v časopisech

 1. Gajdošík L.: Logická sonda, Konstrukční příloha časopisu Amaterské radio, 1985
 2. Gajdošík L.: Neobvyklé využití MH 7403, Amaterské radio A, 12/1990
 3. Gajdošík L.: Indikátor počtu impulsů, Amaterské radio A, 10/1995, ISSN 032229572
 4. Hutyra M., Gajdošík L.: Automatizovaný měřicí systém pro plynové senzory oxidového typu, Senzor, 4/1995, ISSN 1330-0390
 5. Gajdošík L.: Vázané rezonanční obvody, A Radio praktická elektronika, 7/1996, ISSN 1211-326X
 6. Gajdošík L.: Nastavitelný dělič kmitočtu, Electus 97 speciál, Příloha A Radia praktické elektroniky, 1997, ISSN 1211-7005
 7. Gajdošík L.: Elektronky - renesance nebo nostalgie? A Radio praktická elektronika, 5/1999, ISSN 1211-328X
 8. Gajdošík L.: Poznámky k článku "Kontrolka s LED", A Radio praktická elektronika, 10/2000, ISSN 1211-328X
 9. Gajdošík L.: Alessandro Volta a jeho nejvýznamnější objev, Amatérské radio 2/2001, ISSN 0322-9572
 10. Gajdošík L.: The derivation of the electrical conductance/concentration dependency for SnO2 gas sensor for ethanol, Sensors and Actuators B, vol. 81/2-3, january 2002, pp 347-350, Elsevier, ISSN 0925-4005
 11. Gajdošík L.: Polovodičové detektory plynů - zajímavé součástky, A Radio praktická elektronika, 12/2004, ISSN 1211-328X
 12. Gajdošík, L.: The concentration measurement with SnO2 gas sensor operated in the dynamic regime, Sensors and Actuators B, vol. 106, no. 2, may 2005, pp. 691-699, Elsevier , ISSN 0925-4005
 13. Gajdošík L.: ElTeX2.0 - nová verze makra pro kreslení elektrotechnických schémat, Open Magazin, no. 2, 2011, pp. 28-31, Liberix o.p.s. Olomouc,
 14. Gajdošík, L.: OTA-based triangular wave generator, Elektor, vol. 39, May 2013, pp. 45-47, ISSN 1757-0875
 15. Gajdošík, L: The Test of Organic Solvents Vapours Based on Commercial Tin Dioxide Gas Sensors, AEEE, vol. 11, no. 3, 2013, pp. 210-217, ISSN 1804-3119
 16. Gajdošík, L: The Derivation of the Electrical Coductance/Temperature Dependency for Tin Dioxide Gas Sensor, AEEE, vol. 12, no. 5, 2014, pp. 529-536, ISSN 1804-3119
 17. Gajdošík, L: The Detection Properties Comparison for the SnO2 Gas Sensor in Different Heating Regimes and the Step Change in Concentration, AEEE, vol. 14, no. 5, 2016, pp. 583-590, ISSN 1804-3119

Citace mých prací v literatuře