Obnova kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
v Ostravě - Hrabové - 2. část


2004

Přes zimu měla stavba podle původního plánu odpočívat. Nestalo se tak, díky relativně stálému počasí stavba utěšeně rostla i v prosinci a lednu. Stavební firma dokončila sroubení stěn lodi kostela, jeho stropu a části interiéru a začala s konstrukcí krovů a střechy. Současně byly ořezány okolní stromy, jejichž větve byly poškozeny žárem požáru a odumřely.

Stavba pokračuje i v zimě, stav na konci ledna 2004   Provizorní zastřešení budoucí zakristie, počátek stavby krovu.
I přes mrazivé počasí a sněžení stavba pokračuje i v zimě.
Presbytář, vítězný oblouk.   Hudební kůr.
Pohled do vnitřku kostela, budoucí presbytář a hudební kůr nad hlavním vchodem.

Sníh a mráz stavbařům nevadil a jejich práci nebrzdil, stejně tak nevadil ani použitému materiálu - dřevu. Stavební dřevo potřebuje dýchat, aby mohlo prosychat do hloubky a uvolnila se vnitřní vlhkost. Na rozdíl od jiných stavebních materiálů, které jsou vázané na "mokré" procesy mu tak mrazy spíše prospívají...

V březnu byla postupně dokončena konstrukce krovů střechy a sanktusní věžička. Stejně jako celá stavba i střecha je stavěna starou technologií, všechny spoje trámů jsou řešeny pomocí čepů (navzájem do sebe zaklapnutých přesně řezaných zámků). Proti posunutí ve spoji je celek jen zajištěn svrtáním a zatlučeným dubovým kolíkem. Na celé střeše (spojení krokví v hřebenu) tak najdeme jen tři ocelové kramle:

Konstrukce krovu a sanktusníku.   Celkový pohled na stavbu kostela od jihu.
Detail konstrukce střechy a celkový pohled na stavbu kostela od jihu.
Stromy (spíše jejich torza), poškozené při požáru, byly vykáceny, pohledu na kostel od západu tak už nic nebrání. Hned, jak se koncem března oteplilo a roztály poslední zbytky sněhu (i když ten se ještě několikrát vrátil...), začaly práce na pokrytí pláště věže:
Opláštění věže - latě.   Opláštění věže - krytí šindely.   Detail šindelové krytiny
Opláštění věže, detail šindelové krytiny.
Jako krytina jsou použity smrkové šindele o délce 60 cm. Pro věž jich je potřeba úctyhodných 15 tisíc. Všechny je vyrobil klasickou valašskou technologií (t.j. ručně) řezbář Jan Brlica z Francovy Lhoty, dalších 35 tisíc obdobných atypických šindelů (jen o cca 10 cm kratších) bude potřeba na zastřešení hlavní lodi. Tradičním materiálem pro šindely je sice jedle, zde použitý smrk však lépe nasaje impregnaci.
Pohled z presbytáře k hlavnímu vchodu.  Hudební kůr, okna a dveře na jižní straně.
Interiér kostela.
Pokud počasí nedovoluje práci venku, pokračuje stavba interiéru. Dokončuje se podlaha a zábradlí na kůru.
Pokrývání věže šindelem. Týden po Velikonocích 2004.   Pokrývání věže šindelem. Týden po Velikonocích 2004.
Pokračuje pokrývání věže .
I když se zdá, že stavba nabývá podoby původního kostela velmi rychle, práce na pokrytí věže i střechy je velmi náročná na čas i přesnost, část šindelů je nutné přiříznout či přihoblovat na požadovaný tvar tak, aby celek do sebe přesně zapadal a těsnil...
Jedny z mála zachovaných částí původního kostela jsou ve zdi zakristie (tmavší trámy a okno).   Jedny z mála zachovaných částí původního kostela jsou ve zdi zakristie (tmavší trámy a okno - pohled zevnitř od budoucích dveří).
Zachovalé stavební části z původního kostela.
Na těchto snímcích jsou patrné jedny z mála zachovaných stavebních prvků z původního kostela. Ohni odolala jen část sakristie a kus jižní stěny. Pro novou stavbu šlo využít jen ty části, které byly v dobrém stavu i před požárem (nezborcené, nezkroucené a nenapadené škůdci). Bohužel se jedná jen o několik kusů trámů a okno. I díky nim kostel nebude mít společné se svým předchůdcem jen místo, na kterém stojí...
Jaro 2004. pohled na kostel od západu.   Jaro 2004. pohled na kostel od jihu.   Jaro 2004, pohled na kostel od severozápadu.
Jaro 2004, kostel nabývá původní podobu.
Uběhly dva roky od požáru a kostel získává svou původní podobu. Máj rozsel po okolí spoustu květů a zkrášlil tak pohledy na rychle přibývající stavbu. Ještě pár týdnů a exteriér kostela bude na pohled odpovídat jeho předchůdci.
   Pokrývání střechy lodi kostela.   Pokrývání střechy, celkový pohled.   Pokrývání střechy - detail.
Práce na pokrytí střechy lodi kostela.
Krytina na věži je už dokončena, pokračují práce na pokrytí střechy hlavní lodi. Z obrázků je dobře vidět, že se jedná o záležitost pracnou, náročnou na přesnost i pečlivost. Šindele jsou kladeny a přibíjeny na vodorovné latě s dvoutřetinovým překrytím ve svislém směru (v každém místě tak jsou tři vrstvy dřeva). Odolnost, těsnost i další vlastnosti krytiny jsou prověřeny staletými zkušenostmi, při pečlivé práci a kvalitním materiálu vydrží po mnoho desítek let.
Panoramatický pohled na stavbu kostela, Hrabovou a Novou Huť v pozadí.
Celkový pohled na kostel od jihozápadu, v pozadí komplex Nové Huti v Kunčicích.
         Stavba kostela je dokončena
Koncem léta je stavba dokončena.

Během léta je stavba kostela zvnějšku dokončena, finišují i práce v interiéru. Dokončen je dřevěný strop i stěny, hotov je i kůr, stojící na vyřezávaných smrkových sloupech. Pokládají se podlahy (smrkové, v uličkách kamenné), vyráběny jsou i dubové lavice. Kostel bude mít ústřední topení s elektrickým kotlem a radiátory v klekátkách lavic .

Mnoho práce čeká stavbaře ještě ve vstupní místnosti pod chrámovou věží. Musí vybudovat podlahu, zpovědnice, křtitelnici. Pod věží budou i dva záchody (věc potřebná, ale v katolických chrámech nevídaná). Pak přijdou na řadu okna a dveře - vše v původní - středověké jednoduché podobě.

Během září mají být ve věži zavěšeny dva zvony, jejichž odlití ve Zvonařství Tkadlec z valašského Halenkova zaplatil anonymní dárce. V původním kostele byl zničen jeden zvon, druhý chyběl už od druhé světové války, kdy byl zrekvírován. Celý kostel zvnějšku ještě čeká fixační a ochranný nátěr proti vodě a škůdcům, přístupové a okapové chodníky z valounové dlažby a oprava oplocení (o tu se postará obec na své náklady).


Dokončení stavby kostela, jeho slavnostní předání a vysvěcení

Během září 2004 byla stavba kostela dokončena, byl částečně vybaven jeho interiér a upraveno okolí (oplocení hřbitova, dlažba kolem kostela...). 10. října 2004 byly klíče od kostela slavnostně předány jeho správci. Současně byly vysvěceny dva nové zvony a obecní prapor:
slavnostní předání kostela a svěcení zvonů   svěcení zvonů - Biskup František Václav Lobkovitz   Zvon sv. František a obecní prapor Hrabové
Slavnostní předání dokončené stavby, svěcení zvonů a obecního praporu.
Zvon sv. Klára   Detail reliéfu na zvonu. (sv. Klára)   Detail reliéfu na zvonu. (sv. František)
Původní barokní zvon byl při požáru zničen. Nové zvony byly ulity ve zvonařské dílně akademického sochaře Josefa Kadlece v Halenkově. Větší zvon - sv. František má průměr věnce 845mm, hmotnost 349kg a zní na tónu b', menší - sv. Klára má průměr 735mm, hmotnost 222kg a zní tónem des'.
Detail reliéfu na zvonu. (sv. František)   Slavnost svěcení zvonů a předání kostela   Slavnost svěcení zvonů a předání kostela   
Slavnosti počasí přálo, kromě řady představitelů obce, statutárního města i krajského hejtmana se jí zúčastnilo několik set lidí. Program slavnosti se odvíjel před kostelem i v jeho interiéru. Na následujících fotografiích je zachycen stav kostela v okamžiku předávání (do vysvěcení zbývá ještě cca měsíc, během kterého bude kostel ještě dovybaven a některé detaily dokončeny či změněny). Fotografie zachycují i místa, která budou běžně nedostupná (půda, sanktusník...).
Interiér - pohled z lavic k presbytáři   Vítězný oblouk a lustr.   Hudební kruchta (kůr).   Trámoví střechy na půdě.
Krov zvonice   Pohled z půdy do sanktusové věžičky   detail spojení trámů zvonice
Varhany na hudebním kůru   Pohled ze sanktusníku na věž a zvonici   Pohled ze sanktusníku, v pozadí sídliště Dubina  a Hrabůvka
Fotografie interiéru i exteriéru kostela.
Valounová dlažba kolem kostela.   Kostel sv. Kateřiny v Hrabové ve své původní podobě i kráse. 30.10.2004   Celkový pohled na dokončený kostel od východu.   Celkový pohled na dokončený kostel od jihu.

Zajímavosti o kostele sv. Kateřiny v Hrabové:

abc 25/26 - 2004Model kostela můžete mít i doma! V prosincovém (vánočním) čísle tradičního a známého časopisu abc vyšla vystřihovánka v měřítku 1:87 - ing. arch. Richard Vyškovský. Model je velmi podrobný a propracovaný, určený spíše pro pokročilé modeláře (10 archů A4), řešený s odnímatelnou střechou a vybaveným interiérem. Více na www.iabc.cz

Model kostela z vystřihovánky v abíčku.   model po odejmutí střechy.   jedna z návodných kreseb pro složení modelu.

DVD Hrabová. QQ studio Ostrava, nám. Msgre. Šrámka 4, tel/fax: 596 124 645V prosinci 2004 vydal úřad městského obvodu Hrabová (www.ostrava-hrabova.cz) videokazetu (i DVD) - Hrabová, lidé a země ve stínu habrů. V cca čtvrthodinévém pořadu zachycuje historii obce i kostela a průběh jeho obnovy. (vyrobilo QQ studio Ostrava.

 

 


(předchozí část - průběh stavby v roce 2003)

Na této stránce budu přinášet jakousi "reportáž" z celé stavby. Zaujala-li Vás, zastavte se tu častěji.

Poslední aktualizace 12.12.2004

© 2002-2004 Ing. Petr BERNAT, část fotografií z archivu ÚMOb Hrabová