Obnova kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
v Ostravě - Hrabové

(část obnovy v roce 2003, pokračování 2004 na další stránce)

Po více než roce od zničujícího požáru započala na místě, kde téměř pět století stál původní kostel stavba kostela nového. Vnější podobou bude shodný se svým předchůdcem, interiér už bude zařízen moderněji. Předmětem mnoha polemik se stává, jakou má vlastně stavba náhrady smysl - vždyť půjde už jen o pouhou napodobeninu, více či méně věrnou. Z pozitivního hlediska je možno nynější stavbu chápat jako radikální obnovu, snahu o zachování maxima možného z původního kostela pro příští generace. Vždyť během staletí byl kostel mnohokrát opravován, byly měněny mnohé opotřebované či poškozené stavební prvky, takže z původní stavby vlastně zbyla jen určitá část. A nyní dochází k "výměně" všech stavebních částí. Z radikálního památkářského hlediska se staví "kulisa", ti ostatní stavbu chápou jako "obnovu" kostela. Ke které skupině názorů se přidáte záleží jen na Vás...

Poklepání základního kamene obnovené stavby. Foto: ÚMOb Hrabová

Krátce po vysvěcení místa pro stavbu kostela biskupem Františkem Lobkowiczem a symbolickém poklepání základního kamene započali dělníci se stavbou. Nejprve byly rozbity staré základy a na jejich místě vybetonovány nové:

Staveniště - rozbíjení starých základů kostela.

Tesaři ze stavební firmy Juráň ze Vsetína souběžně začali s přípravou trámů na stavbu věže kostela. Mají k tomu připravené místo, na které už upravené trámy ukládají, takže až bude základová deska hotová, budou schopni během krátké doby poskládat věž jako stavebnici. Rozpočet hrubé stavby se pohybuje okolo 18 miliónů. Část (asi 2 milióny) byla získána ze sbírek, zbytek by měly doplatit pojišťovny. Pomáhá i úřad městského obvodu Hrabová a mnohé podniky - například České lesy věnovaly asi pět set kubíků dřeva, které na své náklady zpracoval další podnik Ostravské opravny a strojírny.

Stavba se kromě mnoha běžných problémů potýká i s nedostatkem řemeslníků, kteří by byli schopni stavět podle staletí starých stavebních technologií: "Sehnat dnes řemeslníky, kteří jsou schopni stavět kopie původních staveb z trámů podle stovky let starých technologií našich předků, je podle valašského řezbáře Jana Burlicy téměř nemožné. „Do firmy, která staví kostel v Hrabové, se hledali zkušení řemeslníci těžko,“ řekl Burlica, který pro firmu vyrábí umělecké dřevěné doplňky. „Jednu dobu v ní pracovali více než sedmdesátiletí muži, kteří ještě pamatovali, jak jejich otcové a dědové domy z trámů stavěli.“Dnes už podle Burlicy staví repliky starých budov další generace čtyřicátníků, kteří odkoukali styl práce od starších. „Problém je, že dnes se na školách neučí, jak zacházet s trámy podle stovky let starých technologií,“ dodal Burlica. „Jedinou cestou je řemeslníka vyučit od píky.“ (zdroj: MF- Dnes, 2.7.2003)

 

Na přilehlém pozemku započíná příprava stavebních prvků věže.    Detail spojení trámů základového rámu.    Detail výřezu zámku.
Příprava kostry věže na přilehlém pozemku, detaily spojů jednotlivých trámů věže.
Je fascinující pozorovat řemeslníky, jak z mohutných a těžkých trámů vytvářejí stavebnici kostry kostela. Z trámů ze staletých stromů pod jejich rukama vzniká dílo, které musí přečkat další staletí. Důmyslně vytvarované čepy, svlaky, zámky a výřezy ve dřevě v konečné podobě vytvářejí jakési "puzzle či LEGO", které jde poskládat "pouhým" zaklapnutím (a zajištěním dřevěným kolíkem viz foto) bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu (hřebíků či šroubů) do pevné prostorové stavby. Nutný fortel a cit pro materiál tvoří krásný výsledek lidské práce.

 

Vypadá to jednoduše... Vše do sebe krásně zapadá.  Lešení pro stavbu věže.  Celkový pohled na staveniště
Spojení trámů, lešení pro stavbu věže a počátek její stavby.

 

Stavba kostela na obnovených základových pásech počala sestavením základního rámu ze čtveřice stopadesátiletých dubů a stavbou lešení pro sestavení kostry věže (neklame Vás zrak, lešení je opravdu uvnitř budoucí věže.

 

Sestavená konstra věže   Pohled na staveniště, napravo kostra zvonice.   Věž v konečné výšce!
Stavba věže kostela, montáž zvonice a konstrukce střechy.
Po sestavení kostry věže stavba rychle roste před očima, je až škoda, že tato krásná konstrukce zůstane navždy skryta pod vnějším obložením věže.

 

Vrchol věže v detailu   Celkový pohled na věž, začíná pobíjení stříšky a zvonice krycími deskami.   Kostra zvonice sestavená zatím na zemi...
Stavba věže kostela, detail kostry zvonice.
Na místě stavby věže se montují připravené součásti a celky. Jejich výroba stále probíhá na sousedním pozemku. Každý díl je nejprve sestaven zde, pak rozebrán a přenesen na stavbu, kde je zabudován na patřičné místo.

 

     Dokončené základy a materiál pro stavbu hlavní lodi na hřbitově okolo kostela.   První trámy stavby lodi položeny.   Vstupní portál.
Začátek stavby lodi kostela.
Po dokončení hrubé stavby věže a základů započala koncem srpna stavba hlavní lodi kostela. Větší část prací tentokráte probíhá přímo na místě, materiál pro stavbu srubu je už uložen okolo budoucí stavby. Byl vztyčen vstupní vyřezávaný portál a rámy všech dveří a na základy položen první pás trámoví.

 

           Kříž z trámů na spáleništi kostela v létě roku 2002                     Kříž z trámů na staveništi kostela v létě 2003

Takto to zde vypadalo před rokem, a takto dnes (září 2003). Kostel pomalu ale jistě povstává z popela do své původní krásy. Zbývá ještě spousta práce, tato práce je však krásná, neboť se něco nového tvoří. A my můžeme být při tom - kolikrát za život se něco podobného člověku podaří?

Položeny první trámy po obvodu lodi kostela.       Stavba lodi pokračuje sroubením zdí. Pohled přes budoucí zakristii.    Pohled na stavbu s věží v popředí.
Pokračování stavby lodi kostela.

 

Přichází podzim a stavba kostela pokračuje. Zvonice dostala krytinu a první nátěr, na vršku věže byl instalován kříž. Intenzívně se pracuje na stavbě lodi a zakristie. Byly nainstalovány portály, rámy oken a dveří. Sroubení trámů ve spojích je velmi pečlivé, nikde nenajdete sebemenší škvíru...
Pohled do vnitřku kostela z pod kůru směrem ke vchodu ze zakristie.   Pohled směrem k budoucímu oltáři. V popředí vstupní portál.   Stavba srubu hlavní lodi a zakristie pokračuje, osazeny jsou i rámy oken a dveří.
Stavba srubu hlavní lodi, budoucí interiér.
   Stavba postupně roste do výšky.   Pohled na kostel od severozápadu v podvečerním slunci.   Pohled na kostel od jihozápadu.
Přišel podzim a stavba dále roste. Na věži už je kříž i krytina a první nátěr.
23.11.2003 v předvečer svátku svaté Kateřiny se v Hrabové, jako každoročně, konala Kateřinská pouť. Jejím letošním vrcholem byla neobvyklá mše - hrabovský farář Milan Adámek ji sloužil na staveništi nového kostela, improvizovaný oltář byl postaven přímo v prostoru pod rozestavěnou věží:
Kateřinská pouť 23.11.2003. Foto: ÚMOb Hrabová   Mše na kateřinské pouti 23.11.2003. Foto: ÚMOb Hrabová
Na tři stovky věřících se zúčastnilo mše, další stovky lidí sem nalákaly obvyklé pouťové atrakce a stánky. Nádherné počasí jakoby podtrhlo jedinečnost okamžiku. Je vidět, kolika lidem kostel chybí a potvrzuje se, že obnovit kostel v původní podobě byl dobrý nápad. Do skutečného nástupu zimy ještě zbývá provizorně zastřešit prostor hlavní lodi tak, aby stavba mohla na jaře dál pokračovat a příští Kateřinská pouť se mohla slavit už uvnitř (a být spojena s vysvěcením) kostela.

2004 (pokračování na další stránce)

 

Poslední aktualizace 12.12.2004

© 2002-2004 Ing. Petr BERNAT, část fotografií z archivu ÚMOb Hrabová