Varhany v kostele sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě

Kostel sv. Antonína Paduánského
Z historie kostela a varhan

Filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě byl po jedenácti letech stavby v době roboty dokončen roku 1841. Do nově postaveného kostela však tehdy nebyly pořízeny také nové varhany, ale byly sem přemístěny starší varhany z roku 1817 z některého jihlavského kostela nebo kaple, jak tomu nasvědčuje záznam uvnitř varhanní skříně. V roce 1955 byl tento historický nástroj velmi necitelným zásahem Dřevopodniku města Brna zlikvidován. Ponechána byla jen varhanní skříň, do níž byl postaven už tehdy málo funkční a varhanářsky bezcenný nástroj, vyřazený z kostela v Trnavě u Třebíče. Z původního píšťalového fondu byly ponechány pouze prospektové píšťaly čelní stěny varhan, tyto však byly zaslepeny, takže po 45 let tvořily jen dekoraci bez možnosti zvukového využití. Dne 25. února 2000 byl tento nefunkční nástroj vymontován. Při demontáži nebylo prakticky nutné použít nářadí, protože všechno bylo velmi silně zdevastováno červotočem a dřevěné části se samy rozpadly.

 

Varhany v Panské Lhotě

Prospekt varhan

Nový nástroj

Jedná se o pětirejstříkový pozitiv se zavěšeným, tj. spojkovým pedálem. Nástroj je postaven na zásuvkové vzdušnici s mechanickou hrací i rejstříkovou trakturou a kovovými abstrakty. Obsahuje zásobní měch se zařízením pro automatickou regulaci tlaku vzduchu. Hrací stůl je jednomanuálový, vestavěný do zadní stěny varhanní skříně. Manuál má 49 kláves (tónový rozsah C - c3), pedál má 27 kláves (tónový rozsah C -d1). Zadní stěna varhanní skříně, hrací stůl, pedál a varhanní lavice jsou zhotoveny z dubového dřeva a ponechány v přírodním odstínu.

 

Nový hrací stůl
 
Zdevastované píšťaliště
Nový hrací stůl
 
Zdevastované píšťaliště starých varhan

Dispozice varhan

Manuál C-c3:

 1. Copula maior 8'
 2. Copula minor 4'
 3. Principal 4'
 4. Octava 2'
 5. Quinta 11/3'

Pedál C-d1:
Nemá samostatný hlas, je tvořen pouze trvalou spojkou s manuálem.
Rejstříky se zapínají a vypínají pomocí dřevěných manubrií - táhel po boku hracího stolu.

Vzduchové hospodářství

Byl ponechán stávající elektrický ventilátor a čerpací měch, protože obojí byly v dobrém stavu. Při stavbě varhan byla rozebrána část podlahy na kůru a vzduchovod mezi měchem a varhanami, původně vedený po povrchu, byl uložen do prostoru pod podlahou. Po montáži byla podlaha dána do původního stavu.

Píšťaly

 

Píšťaly   Píšťaly
  Pohledy do píšťaliště po opravě

Nástroj obsahuje cekem 245 píšťal, z tohoto počtu je 80% z vysokoprocentního cínu, zbývajících 20% jsou píšťaly dřevěné. Za velmi dobrý přínos lze považovat, že se podařilo zrestaurovat a po mnoha desetiletích znovu oživit historické píšťaly v prospektu, takže dnes opět hrají. Tyto píšťaly pocházejí z původního nástroje z roku 1817. Na několika z nich byly nalezeny vyryté nápisy, psané češtinou 19. století:

 • Píšťala "C": Anton Kleyn - Kudmistr zasadil tuto prwnj Trauba (tj. píšťalu) k slávě Boží dne 19. listopadu 1817 Tomáš Muryc, Matěj Bartussek - obecnj hospodárj
 • Píšťala "D": František Kocián, učitel ve Lhotě dne 27. května 1895 Georg Sklenarž - Richter (rychtář)
 • Píšťala "E": Jakob Kugler - Konssel (konšel), Franz Ottava, Georg Doležal, Georg Ježek, Georg Jedonek a Johan Ssiler
 • Píšťala "F": Franz Mussil, der Zeit Rector Chory (jedná se o známého varhaníka brněnské katedrály na Petrově)
 • Píšťala "Fis": Anton Sstastny a Joseph Valer - sousedi, Georg Raynhost, Franz Vaschek líčil tento kostel 1829
 • Píšťala "G": Mathyaš Jablonsky - Pfarer (farář), Johan Boroz - Kaplan
 • Píšťala "Gis": Franz Hassek, Jiří Hlinirský dali kostelíčku 1829

S výjimkou Františka Kociána, učitele ve Lhotě a Františka Musila, brněnského varhaníka se s naprostou jistotou jedná o občany Jihlavy, neboť v té době kostel v Panské Lhotě ještě neexistoval.

Varhanní skříň

Velmi pěkná, pozdně klasicistní dvouvěžová skříň se středním třídílným mezipolem pochází z roku 1817, nápis o tomto datu se nachází uvnitř skříně pod prospektovými píšťalami. Tato skříň kupodivu nebyla napadena červotočem, přesto však byla při opravě preventivně ošetřena přípravkem proti dřevokaznému hmyzu dne 4. července 2000. Vyřezávané ozdoby v horní části prospektu sice napadeny byly, podařilo se je však odborně zrestaurovat a po zpevnění byly nově vyzlaceny plátkovým zlatem o ryzosti 24 karátů. Vnitřní protilehlé stěny obou věží skříně byly z akustických důvodů opatřeny dřevěnou mřížkou.

 

Stroj
 
Vzdušnice
Nový stroj ve skříni
 
Pohled na vzdušnici seshora

Realizace stavby

Stavba varhan proběhla ve dnech 29. srpna až 1. září 2000. Varhany opus 5 zkonstruoval a postavil Jiří Vaculín, varhanář ve Vsetíně, restaurování a zlacení ozdob zajistil Martin Lička, varhanář v Trutnově, návrh a rejstříkovou dispozici provedl Jan Marek, ředitel kůru v Ostravě - Zábřehu.


Poděkování

Velký dík patří důstojnému panu faráři P. Jaroslavu Svobodovi z Brtnice pro jeho velké pochopení a podporu při stavbě. Rovněž patří poděkování farníkům z Panské Lhoty a všem ostatním, kteří se na tomto díle finančně i jinak účastnili.

Bohu díky!

 

Svěcení varhan
Svěcení varhan 28. října 2000

Panská Lhota / Ostrava září Jubilejního roku 2000 Jan Marek

 

Henry Purcell: Trumpet tune and air. (MP3 - 1,2MB - 1:53) Nahráno na slavnostním koncertě při svěcení varhan 28.10.2000, hraje Jan Marek.