Varhany v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Rieger-Kloss, opus 3635

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Prospekt Varhan v konkatedrále Nanebevzetí Panny  Marie
   

 

Varhany v opavské konkatedrále postavila v roce 1892 krnovská firma Gebrüder Rieger (původní nástroj shořel při požáru v roce 1758, další nástroje v konkatedrále postavili anonym v roce 1764 a opavský varhanář Karel Kutter v roce 1863). Nástroj měl 31 rejstříků. V roce 1957 byly varhany rozšířeny na 51 znějících hlasů (Rieger - Kloss opus 3231), tónová i rejstříková traktura byla pneumatická, vzdušnice kuželková. Při následující generální opravě v roce 1991 byl nástroj přestavěn a rozšířen (56 rejstříků, 5381 píšťal, elektrická traktura) do současné podoby firmou Varhany Krnov (Rieger - Kloss opus 3635).

Dispozice:

 

I. manuál - Hlavní stroj
II. manuál - Horní pozitiv
III. manuál - Žaluziový stroj

C - a3/a4, 58 kláves, 70 tónů

C - a3/a4, 58 kláves, 70 tónů
C - a3/a4, 58 kláves, 70 tónů
1.
Principál
16'
27.
Kryt dvojitý
8'
44.
Kryt tichý
16'
2.
Kryt špičatý
16'
28.
Kvintadena
8'
45.
Principál
8'
3.
Principál
8'
29.
Principál
4'
46.
Kryt dřevěný
8'
4.
Principál italský
8'
30.
Roh noční
4'
47.
Salicionál
8'
5.
Flétna dutá
8'
31.
Seskvialtera 3x
2 2/3'
48.
Vox celestis 1-2x
8'+8'
6.
Flétna trubicová
8'
32.
Oktáva
2'
49.
Oktáva
4'
7.
Gamba špičatá
8'
33.
Flétna lesní
2'
50.
Flétna trubicová
4'
8.
Oktáva
4'
34.
Kvinta špičatá
1 1/3'
51.
Nasard
2 2/3'
9.
Flétna zobcová
4'
35.
Akuta 4x
1'
52.
Kvintadecima
2'
10.
Kvinta
2 2/3'
36.
Roh křivý ·
16'
53.
Tercie
1 3/5'
11.
Oktáva flétnová
2'
37.
Šalmaj trubicová ·
8'
54.
Mixtura 5-7x
1 1/3'
12.
Mixtura velká 5-6x
2'
38.
Tremolo II. man.
55.
Dolkán
1'
13.
Mixtura malá 4x
1'
39.
III/II
16'
56.
Cymbál kvintový 3x
1/2'
14.
Fagot ·
16'
40.
III/II
8'
57.
Trubka ext. ·
8'
15.
Trompeta ·
8'
41.
III/II
4'
58.
Eufon ·
8'
16.
Trompeta ext. ·
4'
42.
II
4'
59.
Vox humana ·
8'
17.
Kornet 3-5x
2 2/3'
43.
Zvony g0 - dis2
60.
Clairon ·
4'
18.
III/I
16'
   
61.
Tremolo III. man.
19.
II/I
16'
   
62.
III
4'
20.
III/I
8'
   
   
21.
II/I
8'
   
   
22.
III/I
4'
         
23.
II/I
4'
         
24.
I
4'
           
                 
Pomocná zařízení
 
Pedál
       
(jako rejstříkové sklopky)
C - f1, 30 kláves i tónů    
25.
Zapínač ručních rejstříků do volných kombinací a kolektivů  
63.
Bas akustický 2x
32'+16'
75.
Kontrafagot ·
32'
   
64.
Principálbas
16'
76.
Pozoun ·
16'
 
65.
Apertabas
16'
77.
Fagot ext. ·
16'
26.
Vypínač jazyků  
66.
Subbas
16'
78.
Trompeta basová ·
8'
   
67.
Burdonbas
16'
79.
Klarina ext. ·
4'
     
68.
Kvintbas
10 2/3'
80.
III/P
8'
     
69.
Oktávbas
8'
81.
II/P
8'
     
70.
Flétna basová
8'
82.
I/P
8'
     
71.
Bas šumivý 4x
5 1/3'
83.
III/P
4'
     
72.
Chorálbas
4'
84.
II/P
4'
     
73.
Mixtura 5-7x
2'
85.
I/P
4'
     
74.
Roh noční
2'
86.
Zvony G - dis1
     
   
   
     
   
   
Pomocná zařízení
         
8 volných kombinací:
Žaluzie III. manuálu    
  4 na hracím stole  
Crescendový válec    
  4 po stranách hracího stolu
Vypínače jednotlivých jazyků    
Pevné kombinace:  
         
  Pléno, Tutti              
2 pedálové kombinace            
 
 

 

Celkový pohled na zařízení hracího stolu Umístění hracího stolu na boku kůru.
Hrací stůl a jeho umístění v rámci kůru.
Hrací stůl je situován na boku kůru, varhaník má prospekt varhan před sebou vlevo a výhled jak do hlavní lodi kostela, tak přes stůl i na celý prostor kůru (dirigenta, sbor, orchestr...). Ovládání registrace se děje pomocí rejstříkových sklopek, volné kombinace se programují pomocí čtveřic barevně odlišených tahélek nad každou ze sklopek. Vyvolání navolené kombinace je možné buďto pomocí opět barevně rozlišených tlačítek pod prvním manuálem nebo pistony nad prahem pedálu:
Rejstříkové sklopky. Pistony a pedálnice
Rejstříkové sklopky a tahélka kombinací.
Pistony, válec crescenda a šlapka žaluzií.

 

Při poslední přestavbě nástroje v roce 1991 byla (kromě přidání 5 rejstříků a dalších změn) odstraněna pneumatická traktura mezi hracím stolem a vzdušnicí (až po ventil relé pod kuželkami) a nahrazena trakturou elektrickou (páčkové elektromagnety, elektronický ukazatel roztočení válce crescenda, tranzistorová relé paměťových kombinací). Vzdušnice zůstaly bez úpravy, ovládací elektromagnety byly namontovány přímo místo demontovaných míšků pneumatiky. Zpřesnil a zrychlil se tím značně chod traktury, zvýšila se její spolehlivost a otevřela se cesta k budoucím modernizacím (hracího stolu - např. programovatelné kombinace) bez nutnosti dalších zásahů do vlastního nástroje.

 

Vzdušnice. Páčkové elektromagnety
Pohled na vzdušnici zespodu.
Detail páčkových elektromagnetů traktury.

 

Detail prospektu
Detail prospektu.
Varhany v opavské konkatedrále imponují nejen svým zvukem, ale i svými rozměry (výška prospektu ve střední části přesahuje 8m). I když se jejich původní ráz několika přestavbami změnil, zachovávají si stále originální charakter i zvuk. Jsou využívány nejen k liturgickým účelům (konkatedrála - tj. vedlejší katedrála Ostravsko - Opavské diecéze), ale také jako koncertní či soutěžní nástroj festivalů a soutěží. Jejich zvuk najdeme i na několika CD nahravkách.

 


Zvuk těchto varhan si můžete vychutnat např. na nahrávce "Job pro varhany" - Petr Eben, hraje Tomáš Thon, recituje Radovan Lukavský (vydal Supraphon v roce 1996).