Varhany v Městském domě kultury Petra Bezruče v Opavě

Rieger-Kloss, opus 3485

Městský Dům kultury Petra Bezruče
Prospekt varhan

 

Varhany v Městském domu kultury Petra Bezruče vyrobila firma Rieger Kloss - opus 3485 roku 1978. Varhany mají tři manuály a pedál, rejstříková, tónová i spojková traktura je elektrická. Varhany mají 42 znějících hlasů, jeden transmisní, 3033 píšťal (z toho 358 jazykových, 266 dřevěných, 26 zinkových, 28 mosazných, 2713 cínových).

Dispozice:

 

Pedál
I. manuál - Hlavní stroj
II. manuál - Pozitiv

C - f1

C - g3
C - g3
1.
Principálbas
16'
15.
Pommer krytý
16'
29.
Kryt
8'
2.
Subbas
16'
16.
Principál
8'
30.
Principál
4'
3.
Pommer krytý (trsm.)
16'
17.
Flétna trubicová
8'
31.
Flétna kopulová
4'
4.
Oktáva
8'
18.
Gamba špičatá
8'
32.
Oktáva
2'
5.
Flétna basová
8'
19.
Oktáva
4'
33.
Kvinta
1 1/3'
6.
Švígel
4'
20.
Flétna zobcová
4'
34.
Seskvialtera 2-3x
2 2/3'
7.
Flétna plochá
2'
21.
Kvinta
2 2/3'
35.
Akuta 4x
1'
8.
Mixtura 5x
2 2/3'
22.
Oktáva špičatá
2'
36.
Roh křivý ·
8'
9.
Fagot ·
16'
23.
Mixtura 5x
2'
37.
III/II
10.
Trompeta ·
8'
24.
Cymbál 3x
1/3'
38.
Tremolo II
11.
Šalmaj trubicová ·
4'
25.
Trompeta ·
8'
39.
Vypínač jazyků
12.
I/P
26.
II/I
40.
Vypínač crescenda
13.
II/P
27.
III/I
41.
Vypínač spojek z crescenda
14.
III/P
28.
Zapínač ručních rejstříků
 
 
 
 
                 
III. manuál - Žaluziový stroj
  Vypínače jednotlivých jazyků  
 
C - g3
  Fagot
16' Ped.
     
42. Flétna dřevěná
8'
  Trompeta
8' Ped.
     
43. Salicionál
8'
  Šalmaj trubicová
4' Ped.
     
44. Principál
4'
  Trompeta
8' I. man.
     
45. Roh noční
4'
  Roh křivý
8' II. man.
     
46. Dolce
4'
  Dulcián
16' III. man.
     
47. Nasard
2 2/3'
  Hoboj
8' III. man.
     
48. Flétna příčná
2'
  Trompeta jasná
4' III. man.
     
49. Tercie
1 3/5'
           
50. Flétna jasná
1'
           
51. Mixtura 5x
1 1/3'
  Pomocná zařízení:  
52. Dulcián ·
16'
  4 volné kombinace Pleno  
53. Hoboj ·
8'
  pedálová kombinace Tutti  
54. Trompeta jasná ·
4'
  Žaluzie III. manuálu    
55. Tremolo III   Crescendový válec    

 

Prospekt varhan a pódium, vpravo hrací stůl. Pohled na prospekt přes hrací stůl.
Celkový pohled na varhany ze sálu a od hracího stolu.

 

Všechny stroje nástroje jsou umístěny v jediné varhanní skříni umístěné v zadní části mírně vyvýšeného pódia sálu. Hrací stůl je situován na pravém boku pódia (je zabudován napevno, ovládání žaluzií je pomocí mechanických bovdenů, traktura je propojena pancéřovým kabelem). Ovládání rejstříků se děje pomocí sklopek (elektrické), přednastavené kombinace je možné volit pomocí tlačítek pod prvním manuálem nebo pomocí pistonů nad prahem pedálu (zdvojené ovládání), pedálnice je radiální (uspořádání hracího stolu a způsob ovládání registrace a paměťových volných kombinací je prakticky shodný s varhanami v nedaleké kondatedrále Nanebevzetí Panny Marie).

 

Detail hracího stolu.
Detail hracího stolu.

 

Varhany jsou typickým představitelem koncertního nástroje koncepce Rieger. Zvolená dispozice umožňuje interpretaci hudby různých období i žánrů. V dnešní době je však už poněkud nedostačující vybavení hracího stolu (volné kombinace).