Vybrané publikace z oblasti diagnostiky elektrických strojů.

Na této stránce je výběr publikací z oblasti diagnostiky elektrických stojů točivých, jichž jsem autorem či spoluautorem. Pokud je u publikace odkaz, je příslušný příspěvek k dispozici ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Poskytnuto jen pro nekomerční využití, všechna práva vyhrazena. Žádná část textu či obrázky nesmí být bez souhlasu autorů upravována či dále využita.

 

 • Bernat, P. - Čech, V.: Provozní diagnostika elektrických zařízení, Zborník prednášok "Nové smery v diagnostike a opravách el. strojov a zariadení", Žilina, 28.-29.5. 1996, s.35, ISBN 80-7100-328-X
 • Chmelík, K. - Čech, V. - Bernat, P.: Efficiency Veryfying of AC Drives from Voltage Frequency Converters, International Workshop on El. Mas., Praha, září 1996
 • Bernat, P. - Čech, V.:"The Analysis Of Basic Causes Of Harmonics Of Small Single Phase Induction Motors" International Workshop on Electrical Machines in Prague, str. 47-50 (Praha 11-12.9.1996)
 • Bernat, P., Čech, V., Chmelík, K.: The evaluation of electric machines actual state, Sborník VŠB-TU, č. 1, 1996, ročník V. (str. 45-54)
 • Bernat, P.: Metody provozní diagnostiky el. strojů, Elektrické pohony, Ostrava, 3.-5.6.1997
 • Bernat, P.: On-line diagnostika elektrických strojů točivých, DIAGNOSTIKA 97, Plzeň, 2.-4.9.1997(ISBN 80-7082-342-9)
 • Bernat, P.: Měření výkonu v soustavě měnič-motor, XXV. celostátní konference o elektrických pohonech Plzeň (str. 304-308, ISBN 80-02-01167-8)
 • Bernat, P."On-line diagnostika elektrických strojů točivých", DIAGO 98, sborník ISBN 80-7078-535-, str.167-174, Ostrava, 4.-5.2.1998
 • Bernat, P., Koval, L.: "On-line diagnostika elektrických strojů točivých", DRIVE 98, sborník ISBN 80-7078-544-6, str.34-39, Ostrava, 24.2.1998
 • Bernat, P., Čech, V., Chmelík, K.: "Požadavky na izolační systém asynchroních motorů při napájení z měničů frekvence", DISSE 98, sborník přednášek ISBN 80-227-1017, str.45-48, 12. mezinárodní konference DISSE 98, 20.22.1.1998, Bratislava-Častá
 • Bernat, P.: "On-line diagnostika elektrických strojů točivých", Zborník prednášok II. vedeckej a odbornej konferencie Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení, Žilina 26--27.5.1998, , ISBN 80-7100-489-8, str. 206-211
 • Chmelík, K.-Bernat,P.: "Použitelné diagnostické metody pro zjišťování poruch asynchronních motorů", sborník TRANSFER 99, str. D17-D18, Brno, ISBN 80-214-1341-7
 • Bernat, P.: "Diagnostická měření v soustavě měnič - motor", Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů, 24. - 26.5.1999, Svratka
 • Bernat, P.: "Vybrané problémy provozní diagnostiky elektrických strojů", DIAGNOSTIKA ´99, Plzeň, ISBN 80-7082-544-8
 • Bernat, P.: "Negativní vliv napájení z měniče frekvence na jednotlivé části asynchronního motoru", DIAGNOSTIKA ´01, str. 79-82, Plzeň, ISBN 80-7082-742-4
 • Bernat, P.: "Měření ložiskových proudů při napájení motoru z měniče frekvence", sborník konference DIAGNOSTIKA ´03, str. 75-78, Plzeň, ISBN 80-7082-952-4
 • Chmelík, K., Bernat, P., Pospišilík, J., Čech, V.: Shaft voltages and bearing Currents, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada elektrotechnická, Ostrava 2003, ISBN 80-248-0223-6
 • Chmelík, K., Bernat, P.: Vliv měničů frekvence na ložiskové proudy asynchronních motorů, Sborník XXVIII. celostátní konference o el. pohonech, Česká elektrotechnická společnost, 2003, ISBN 80-02-1563-0
 • Bernat, P., Chmelík, K.: Diagnostika asynchronního motoru, DIS 2004, Košice, ISBN 80-232-0237-5
 • Sládeček, V., Hlisnikovský, P., Bernat, P., Schindler, I.: Rekonstrukce regulovaných pohonů válcovací linky tandem na VŠB-TU FMMI Ostrava, XXIX. konference Elektrické pohony Plzeň 2005
 • Bernat, P.: Možnosti diagnostiky asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence, sborník konference DIAGNOSTIKA ´05, Plzeň
 • Bernat, P.: Negativní vlivy měničů frekvence na asynchronní motor, Doktorská disertační práce, VŠB-TU Ostrava 2006 (101 stran, zde autoreferát k této práci v rozsahu 42 stran).